50+ Câu Chúc May Mắn Tiếng Anh Hay và Ấn Tượng

Lời chúc may mắn là ngoài việc thể thể hiện lòng tốt, mà còn thể hiện sự quan tâm trong việc tương tác. Ngoài những lời chúc như “Good luck” hay “All the best” thì còn những lời chúc nào trong nhiều trường hợp khác nhau? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm 50 lời chúc may mắn tiếng Anh nhé!

Lời chúc may mắn tiếng Anh là gì?

Lời chúc may mắn thường được dùng trong các dịp đặc biệt như: sinh nhật, kỷ niệm, tốt nghiệp, kỳ thi hoặc trong công việc những khoảnh khắc hằng ngày. Những câu chúc may mắn giúp người nghe cảm thấy tự tin trong những công việc sắp tới. Tuỳ vào những trường hợp khác nhau mà chúng ta nên chúc các câu mang lại may mắn khác nhau, phụ thuộc vào đối tượng và trường hợp. Cùng xem các câu chúc may mắn trong một số trường hợp dưới đây nhé!

Chúc may mắn tiếng Anh

Tổng hợp 50 lời chúc may mắn tiếng Anh 

Lời chúc may mắn và thành công bằng tiếng Anh trong cuộc sống 

Lời chúc may mắn bằng tiếng Anh 

 • Wishing you all good things – Chúc bạn mọi điều tốt lành
 • Best of luck! – May mắn nhất!
 • I wish you luck! – Tôi mong bạn may mắn!
 • Best wishes to you. – Lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn.
 • Hope you do well! – Hy vọng bạn làm tốt!
 • Wishes will be with you! – Mong muốn sẽ được với bạn!
 • Hope luck will smile on you! – Mong may mắn sẽ mỉm cười với bạn!
 • Good luck with what you’re doing. – Chúc may mắn với những gì bạn đang làm.
 • Hope God will bless you.- Hy vọng Chúa sẽ ban phước cho bạn.

Lời chúc thành công tiếng Anh 

Lời chúc may mắn và thành công bằng tiếng Anh
 • Do it successfully! – Làm điều đó thành công!
 • I hope everything will be okay. – Tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
 • I support you wholeheartedly. – Tôi ủng hộ bạn hết lòng.
 • Pray for all the best. – Cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp nhất.
 • Hope good blessings will come to you! – Mong những điều tốt lành sẽ đến với bạn!
 • Wishing you the best of luck with all your endeavors! – Chúc bạn gặp nhiều may mắn với mọi nỗ lực của mình!

>>>Khám phá ngay: Take It Easy Là Gì? Cấu Trúc Và Cách Dùng Chi Tiết

Những lời chúc may mắn hay trong công việc

Dưới đây là một số lời chúc may mắn tiếng Anh mà bạn có thể sử dụng để tự tin và động viên bản thân trong công việc:

 • Wishing you success in every project and assignment.

Dịch nghĩa: Chúc bạn thành công trong mọi dự án và nhiệm vụ.

 • Wishing you the best of luck as you face new challenges and opportunities.

Dịch nghĩa: Chúc bạn may mắn nhất khi đối mặt với những thách thức và cơ hội mới.

 • Hope you get closer to your goal.

Dịch nghĩa: Hy vọng bạn sẽ đạt  mục tiêu gần hơn.

Lời chúc may mắn cho công việc
 • Your dedication will surely lead to success.

Dịch nghĩa: Sự tận tụy của bạn chắc chắn sẽ dẫn đến thành công.

 • Wishing you luck in all your endeavors.

Dịch nghĩa: Chúc bạn may mắn trong tất cả các nỗ lực của mình.

 • You are capable of achieving great things.

Dịch nghĩa: Bạn có khả năng đạt được những điều tuyệt vời.

 • You will achieve success at every step of your journey.

Dịch nghĩa: Bạn sẽ đạt được thành công ở mỗi bước của hành trình của mình.

 • Wishing you a productive and fulfilling working day.

Dịch nghĩa: Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả và trọn vẹn.

 • Success is waiting for people with abilities like you.

Dịch nghĩa: Thành công đang chờ đợi người có khả năng như bạn.

>>>Khám phá ngay: Tiếng Anh có bao nhiêu từ? Cần học bao nhiêu từ vựng để giỏi tiếng Anh?

Câu chúc bằng tiếng Anh trong học tập 

Dưới đây là một số lời chúc may mắn tiếng Anh bạn có thể gửi đến những người bạn của mình trong các kỳ thi quan trọng:

 • Your hard work and dedication will pay off in these exams. Believe in yourself, success will come to you.

Dịch nghĩa: Sự chăm chỉ và cống hiến của bạn sẽ được đền đáp trong các kỳ thi này. Hãy tin vào chính mình, thành công sẽ đến với bạn.

 • Sending you positive emotions and best wishes for your exams. Believe in your abilities and you will surely shine.

Dịch nghĩa: Gửi cho bạn những cảm xúc tích cực và những lời chúc tốt đẹp nhất cho kỳ thi của bạn. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và bạn chắc chắn sẽ tỏa sáng.

 • Remember, the exam is just a stepping stone to your success. Good luck and do your best!

Dịch nghĩa: Hãy nhớ rằng, kỳ thi chỉ là bước đệm cho sự thành công của bạn. Chúc may mắn và hết mình!

 • Hopefully confidence will be your guide and success will be your destination. You can do it!

Dịch nghĩa: Mong rằng sự tự tin sẽ là kim chỉ nam cho bạn và thành công sẽ là đích đến của bạn. Bạn có thể làm được!

Những câu chúc tiếng Anh trong học tập
 • Hope you stay focused on the exam. Trust your preparation and let your knowledge shine.

Dịch nghĩa: Chúc các bạn tập trung trong kỳ thi. Hãy tin tưởng vào sự chuẩn bị của bạn và để kiến ​​thức của bạn tỏa sáng.

 • May the knowledge you gain be always present in your mind during the exams. Good luck – you can do better!

Dịch nghĩa: Mong rằng những kiến ​​thức bạn thu được sẽ luôn hiện diện trong tâm trí bạn trong các kỳ thi. Chúc may mắn – bạn có thể làm tốt hơn!

 • Believe in yourself and your abilities. Your hard work will definitely bring success in these exams. The luckiest!

Dịch nghĩa: Hãy tin vào bản thân và khả năng của bạn. Sự chăm chỉ của bạn chắc chắn sẽ mang lại thành công trong các kỳ thi này. May mắn nhất!

 • Sending you strength, confidence and all the positive energy you need for your exams. You’ve prepared well – now show them what you’ve got!

Dịch nghĩa: Gửi cho bạn sức mạnh, sự tự tin và tất cả năng lượng tích cực bạn cần cho kỳ thi của mình. Bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng – bây giờ hãy cho họ thấy bạn có gì!

 • You’ve worked hard for this moment and now it’s your time to shine. Hopefully the exams will show your true potential. The luckiest!

Dịch nghĩa: Bạn đã làm việc chăm chỉ cho thời điểm này và giờ là lúc để tỏa sáng. Mong rằng các kỳ thi sẽ thể hiện được tiềm năng thực sự của bạn. May mắn nhất!

Lời chúc may mắn thể hiện tấm lòng và sự quan tâm đến người khác trong nhiều tình huống và sự kiện khác nhau. Để có những lời chúc tự nhiên và chân thành hơn thì bạn phải nắm vững các câu chúc bên trên. Ngoài ra, khi chúng ta ghi nhớ thêm nhiều câu chúc thì vốn từ của bạn được mở rộng hơn. Bạn đã học được bao nhiêu lời chúc may mắn qua bài viết trên? Hãy lưu lại chúng khi cần dùng đến nhé! Nếu bạn còn chưa tự tin để giao tiếp tiếng Anh, cùng Modern English tham khảo thêm các khóa học tiếng Anh ngay. Hãy nhanh tay đăng ký học khóa học tiếng anh cho người lớn tại Modern English!

>>> Các bài viết liên quan: