Cấu trúc it’s high time: ý nghĩa, cách dùng và bài tập (lời giải)

Cấu trúc “It’s high time” được dịch đơn giản là “đã đến lúc” ai đó cần phải làm gì, đây là một cấu trúc phổ biến mà bạn dễ dàng bắt gặp trong các bài thi tiếng Anh. Hôm nay hãy cùng Modern English tìm hiểu về cấu trúc, cách dùng và các cấu trúc tương đương với cấu trúc này nhé!

It’s high time nghĩa là gì? 

Trong một câu người ta sử dụng cụm từ It’s high time để khuyên nhủ hoặc nhắc nhở người khác rằng đã đến lúc phải thực hiện hành động nào đó ngay tại thời điểm nói. Cấu trúc này được dùng khi người nói muốn biểu đạt là thời gian không còn nhiều, bạn cần thực hiện việc đó ngay lập tức, đặc biệt càng sớm càng tốt.

Nếu bạn để ý sẽ thấy cấu trúc này khá đặc biệt vì dù ý nghĩa biểu đạt ở thì hiện tại hoặc tương lai, nhưng được viết dưới dạng thì quá khứ đơn. 

Tìm hiểu về ý nghĩa sử dụng cụm từ It’s high time

Tìm hiểu về ý nghĩa sử dụng cụm từ It’s high time

Ví dụ:

1/ It’s too late. It’s high time the kids went to bed.

Đã quá trễ rồi, đã đến lúc những đứa trẻ nên đi ngủ.

2/ It is high time to clean the house, it’s very dirty.

Đã đến lúc dọn dẹp nhà rồi, nó quá bẩn.

Cấu trúc It’s high time và cách dùng

Cấu trúc 1:

It’s high time + S + V-ed/V2

Cấu trúc này được dùng để nhấn mạnh đã đến lúc cần thực hiện một hành động nào đó ngay lập tức. Trong cấu trúc này đồng từ được chia ở dạng quá khứ.

Ví dụ: 

1/ It’s high time you went home. It’s 11PM. 

Đã đến lúc bạn về nhà. Bây giờ là 11h đêm rồi.

2/ It’s high time you woke up. It’s late for work.

Đã đến lúc bạn thức dậy rồi. Đã trễ làm mất rồi.

Cấu trúc 2:

It’s high time + for somebody + to V

Cấu trúc It’s high time for somebody to V này cũng giống giống với cấu trúc phía trên về mặt ngữ nghĩa. Tuy nhiên giữa 2 cấu trúc này có khác nhau một chút về mức độ biểu đạt tính gấp rút. Nếu như cấu trúc 1 chỉ muốn nhấn mạnh đã đến lúc thực hiện hành động nào đó thì cấu trúc 2 thêm ý trách móc phê phán hành động ai đó làm trễ và người đó cần phải thực hiện hành động ngay. 

Ví dụ:

1/ She hasn’t cleaned the house for more than a week, it’s too messy now. It’s high time for her to clean it up.

Cô ấy đã hơn 1 tuần rồi chưa dọn dẹp nhà rồi đấy, nhà quá bừa bộn. Đã đến lúc cô ấy cần dọn nhà rồi.

2/ It’s high time for you to do all the tasks you listed yesterday.

Đã đến lúc bạn cần hoàn thiện tất cả công việc mà bạn liệt kê ngày hôm qua.

Cấu trúc It’s high time

Cấu trúc It’s high time và cách dùng

Cấu trúc tương đồng với It’s high time

Cấu trúc và cách dùng It’s time

Cấu trúc 1:

It’s time + S + V-ed/V2

Nếu trong công thức It’s time động từ được sử dụng ở dạng quá khứ, thì ý nghĩa tương tự với công thức It’s high time.

Ví dụ: 

1/ It’s time you said goodbye to everyone here and went home.

Đã đến lúc bạn nói lời chào với mọi người ở đây và về nhà.

Cấu trúc 2:

It’s time + (for somebody) + to V

Mẫu câu It’s time khi dùng với “to V” nhằm gợi ý điều nên làm, cần làm tại thời điểm nói.

Ví dụ:

1/ It’s time to go right now. The concert will start in 1 hour. 

Đã đến lúc chúng ta nên đi rồi, buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu trong 1 tiếng nữa.

2/ It’s time for her to take a rest. She is exhausted. 

Đã đến lúc cô ấy nên nghỉ ngơi rồi, cô ấy đã kiệt sức.

Cấu trúc tương đồng với It’s high time

Cấu trúc tương đồng với It’s high time

Cấu trúc và cách dùng It’s about time

Cấu trúc It’s about time cũng được sử dụng với ý nghĩa tương tự It’s time và It’s high time, đều có nghĩa là đã đến lúc để làm điều gì đó. 

Cấu trúc 1:

It’s about time + S + V-ed

Ví dụ:

1/ It’s about time we ended this game and found the winner. 

Đã đến lúc chúng ta kết thúc trò chơi này và tìm ra người thắng cuộc.

2/ It’s about time my dad gave up smoking because his health has been severely damaged. 

Đã đến lúc bố tôi bỏ thuốc lá vì sức khỏe của ông ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. 

Cấu trúc 2: 

It’s about time (for somebody) + to do something

Ví dụ:

1/ It’s about time for me to study harder. My score has decreased very much. 

Đã đến lúc tôi phải học chăm chỉ hơn rồi. Điểm của tôi giảm rất nhiều.

2/ It’s about time for her to find a different job with a higher salary.

Đã đến lúc tôi cần tìm một công việc khác với mức lương cao hơn.

Bài tập vận dụng cấu trúc It’s high time và đáp án chi tiết

Viết lại các câu dưới đây có sử dụng cấu trúc It’s high time

1/ The girl is not at home at this hour, she must go home right now. 

➡ It’s high time ……………………………..

2/ Don’t you think this door needs repairing?

➡ It’s high time ……………………………..

3/ We really should tell our mom about the truth, shall we?

➡ It’s high time ……………………………..

4/ Let’s buy the dress you need for the party, now that you have money.

➡ It’s high time ……………………………..

5/ I think you should order that book right now, this is the one of the last ones.

➡ It’s high time ……………………………..

Đáp án:

1/ It’s high time the girl went home,  she is not at home at this hour.

2/ It’s high time this door got repaired.

3/ It’s high time we told our mom about the truth.

4/ It’s high time you bought the dress that you need for the party, now that you have money.

5/ It’s high time for you to order that book right now, this is the one of the last ones

Bài tập vận dụng cấu trúc It’s high time

Bài tập vận dụng cấu trúc It’s high time

Trên đây là bài viết chi tiết về cách sử dụng cấu trúc It’s high time, cách dùng của nó và các công thức tương đương với nó. Ngoài ra Modern English còn rất nhiều bài viết liên quan đến các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh phổ biến thường gặp trong các kỳ thi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay chúng tôi để được giải đáp nhé!